Konstruktion

Mekanisk Konstruktion

Vi kan hjälpa till att rita upp cad modeller och produktionsritningar.

Utformning och skapandet av maskindelar, mekaniska enheter och andra komponenter.

Skapandet av produktionsritningar (tillverkningsritningar eller tillverkningsdokumentation) instruktioner för tillverkning av en produkt.

Monteringsanvisningar för hur olika komponenter ska monteras ihop.

konstruktion cad
konstrukton cad
konstrukton cad